24Money nära ruinens brant

Många internetbanker går mycket bra. Utan kostnader för kontor och med en bred repertoar av tjänster kan de skapa goda marginaler i sin verksamhet. Fram tills alldeles nyligen var 24Money en aktör som till synes var en välmående verksamhet. Under våren och sommaren har emellertid bolagets likviditet försämrats mycket kraftigt och i slutet av augusti kulminerade krisen i en varning till kunderna att inte göra insättningar till finansbolagets konton.

Misstanke om förskingring

Det som har föranlett att 24Money har fått stora ekonomiska problem är med stor sannolikhet en förskingring av bolagets medel. I våras visade en revision att aktiekapitalet var i princip förbrukat och läget har sedan förvärrats under sommaren.

På bolagets webbplats finns information om ärendet som pekar på att det är ett antal personer anställda inom verksamheten som har begått förskingringen, detta eventuellt via Billsource AB, som 24Money har anlitat som leverantör för tjänster för inbetalningar och utbetalningar. Att 24Money uppmanar kunderna att undvika att göra inbetalningar kan peka på att det finns en koppling mellan leverantören och de personer som misstänks för förskingringen.

Finansinspektionen och EBM undersöker

24Money har på eget initiativ tagit kontakt med polisen och Ekobrottsmyndigheten för att utreda frågan. Ekobrottsmyndigheten har hittills inte lämnat någon kommentar i ärendet förutom att man nu utreder om bokföringsbrott och oredlighet mot borgenär har begåtts. Från Finansinspektionens håll meddelas att man initialt ska bedöma om 24Money uppfyller villkoren för registrering som finansiellt institut. När det är klarlagt kan man gå vidare med utredningen.

Effekter av krisen i 24Money

Per dags dato har 24Money ungefär 13 000 kunder. Cirka 1100 av dessa kunder har lånat ut pengar till bolaget genom de inlåningskonton med hög ränta som har marknadsförts mot allmänheten. Under en tid erbjöd 24Money en ränta på upp emot 10% på bundna konton.

För de kunder som har transaktionskonton och/eller bankkort hos 24Money innebär krisen inga direkta problem. Det kan dock vara en idé att så fort som möjligt avveckla alla sådana engagemang. För dem som har sparkonton hos 24Money blir situationen emellertid mer prekär. Om bolaget ställer in betalningarna är de insatta medlen nämligen inte skyddade av den statliga insättningsgarantin. Som så kallat inlåningsföretag betalar 24Money ingen avgift till Riksgälden och därmed kan staten inte gå in och täcka för privatspararnas förluster. Den enda ljusglimten i den här historien är att ingen kan förlora mer än 50 000 kr. Det är nämligen inte möjligt att spara mer än 50 000 kr på ett inlåningskonto.