Internetbanker

internet bankerDet finns idag gott om internetbanker, det vill säga banker där du som kund kan sköta dina bankärenden online. Det finns också företag tillgängliga online som inte är banker men som erbjuder vissa tjänster som traditionellt har utförts av banker, till exempel pengaöverföringar, valutaväxling och utlåning av pengar.

Exempel på internetbanker och kreditinstitut som är aktiva på den svenska marknaden:

Citibank
Exchange Finans
Forex
GE Money Bank
Handelsbanken
ICA Banken
Ikanobanken
Kaupthing Bank
KonsumentKredit
Nordax finans
Nordea
Norskkreditt.no
Resurs Bank
SalusAnsvar
SEB
Sevenday
SkandiaBanken
Svea Ekonomi
Swedbank
Wasa Kredit

stycke

Bankrörelser och finansieringsrörelser ska ha tillstånd från Finansinspektionen

I Sverige får en bank- eller finansieringsrörelse, med vissa undantag, endast drivas om den har tillstånd från Finansinspektionen.

  • I bankrörelse ingår att förmedla betalningar via generella betalsystem och att ta emot pengar på konto, som efter uppsägning ska vara tillgängliga för fordringsägaren inom högst 30 dagar.
  • I finansieringsrörelse ingår näringsverksamhet som har till ändamål att ta emot återbetalningspliktiga medel från allmänheten. Definitionen omfattar också att lämna kredit och att ställa garanti för kredit eller att i finansieringssyfte förvärva fordringar eller upplåta lös egendom till nyttjande (leasing).

Att ansöka om ett sådant tillstånd kostar för närvarande 270 000 kronor. Företag som beviljas tillstånd är därefter skyldiga att löpande rapportera in vissa uppgifter om verksamheten till Finansinspektionen och betala en årlig tillsynsavgift. Det finns också ett krav på att företagets bolagsordning/stadgar ska vara registrerade hos Bolagsverket.

Mer information hittar du i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse och förordningen (2004:329) om bank- och finansieringsrörelse.

För sparbanker, se även sparbankslagen (1987:619).

För medlemsbanker, se även lagen (1995:1570) om medlemsbanker.