Ny rapport visar att det finns stor risk för barnarbete inom H&M

I en rapport beställd av en av H&M:s storägare så kan man se att det förekommer stora risker för brott mot flera FN-principer om miljö och mänskliga rättigheter. Man bedömer risken för förekomst av barnarbete som mycket hög. Rapporten har H&M beställt från det schweiziska analysbolaget Reprisk.

Analysbolaget har identifierat 186 riskincidenter de senaste tio åren och enligt deras rapport ska riskerna ha ökat både i antal incidenter och allvarlighetsgrad. Rapporten bygger på omfattande analys av incidenter inom branschen och av de 80.000 källorna finns bland annat media och aktieägare. Det är speciellt inom barnarbete och rätten till facklig organisering som riskerna enligt rapporten har ökat.

Två anledningar till ökningen tros vara att H&M har flyttat verksamhet till högriskländer, att övervakningssystemen idag fångar upp fler incidenter och att uppmärksamheten från media har ökat. H&M själv har kommenterat via sin pressavdelning att man ser risken för barnarbete som väldigt liten och att man har vidtagit åtgärder när det kommer till löner och miljö. Företaget säger att de har haft en policy för barnarbete sedan 1997 som bygger på FN:s konvention om barnens rättigheter. Företaget tar avstånd till barnarbete och säger att barnarbete är helt oacceptabelt och att de inte tolererar någon form av detta.